Gamla fönster har minst tio liv.

Vi gör varsamt om dina gamla fönster till helt nya - och till ett pris och en prestanda som vi lovar blir bättre än när du köper nya. 
Jo, det är faktiskt sant.

Hur går då detta till?

Grunden ligger i materialet då äldre fönsterramar oftast gjordes i massivt helt trä. Dagens fönsterbågar tillverkas inte längre på det viset och har många gånger ersatts av fingerskarvat virke.

Därför går det inte att bortse ifrån att de äldre träbågarna i grunden har en högre kvalitet och längre livslängd. Detta vill vi ta vara på då det gynnar både husets värde, den dagliga ekonomin och miljön.

Vi renoverar inte bara bågar och byter fönster, vi uppgraderar med energikassetter som optimerar energiförbrukningen och lägger in funktioner för bullerdämpning med mera. Precis enligt dina önskemål.

Våra snickare, glasmästare och målare har mycket stor erfarenhet av yrket och hantverket.
Vi tar ett helhetsansvar och är en av få i den här regionen som är behöriga att även renovera kulturmärkta fönster och göra antikvarisk målning.

Vi hjälper er med

 

  • Fönsterbyte och renovering​
  • Insättning av energikassett
  • Bullerdämpning
  • ​Ventilation
  • ​Rådgivning
  • Antikvarisk målning

     Kontakt

Magnus Svensson

Tel:
0470-73 98 92
Epost: 
magnus.s@vft.se