Auson
Tjärvitriol

 

10 L     2.495kr

3 L       939kr

1 L       369kr

 

Auson Tjärvitriol är baserad på äkta Trätjära, Terpentin och ett grått pigment som ger ytan en kulör som liknar järnvitriol. Den varmgrå kulören framträder efterhand som tjärans naturligt bruna kulör tonas ner.

Slutresultatet blir en stilren grå kulör som smälter in i naturen och vårdar träet. Tjärvitriol ger en vattenavvisande yta och ett skydd mot solens UV-strålning.
Auson Tjärvitriol kan användas på trä tidigare behandlat med järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärad träpanel, fasadtimmer, staket, trätak, pallkragar och andra träkonstruktioner utomhus.

Läs föreskrifter och rådfråga oss i butiken om tillvägagångssätt innan du påbörjar behandling